17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

Kierownik działu:
mgr inż. Piotr Figlarz 
tel.: 507 111 242 
e-mail: piotr.figlarz@sodr.pl


Kontakt:
e-mail: ekonomika@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86 
fax: 41 372 34 86Do zakresu działania Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym należy:
 1. Doradztwo ekonomiczno-organizacyjne w zakresie ekonomiki rolniczej, w tym:
  1. informowanie o zasadach i warunkach ubiegania się o kredyty dla rolników fundusze zewnętrzne,

  2. udzielanie doradztwa dla rolników w zakresie doboru optymalnych rozwiązań finansowania planowanych inwestycji,

  3. współpraca z instytucjami finansowymi działającymi w sferze rolnictwa, w szczególności z ARiMR.

 2. Doradztwo w zakresie rachunkowości rolniczej poprzez:
  1. wdrażanie programów rachunkowości rolniczej w gospodarstwach,

  2. dokonywanie obliczeń kosztów jednostkowych produktów rolniczych,

  3. opracowanie analiz ekonomicznych i zamieszczanie ich wyników na stronie internetowej, w miesięcznikach ŚODR Modliszewice oraz w innych publikacjach.

 3. Prowadzenie doradztwa w zakresie organizowania różnych grupowych form wspólnego działania, w szczególności grup producenckich, związków producentów, spółek i spółdzielni kontrolowanych przez rolników.
 4. Prowadzenie systemu rolniczej informacji rynkowej:
  1. prowadzenie systemu rolniczej informacji rynkowej i systematyczne gromadzenie danych, przekazywanie informacji zainteresowanym odbiorcom,

  2. opracowywanie tygodniowych meldunków dotyczących cen targowiskowych produktów rolniczych, biuletynów informacyjnych, informacji o prognozach rynkowych dotyczących produktów rolniczych.

 5. Prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych dla rolników.
 6. Opracowywanie publikacji z zakresu ekonomiki rolnictwa i rachunkowości.
 7. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i organami państwowymi oraz instytucjami zajmującymi się podobną problematyką.
 8. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZD.
 9. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.