17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 
 

Kierownik działu:

inż. Teresa Wąsik 

tel.: 507 111 245 
e-mail: teresa.wasik@sodr.pl


Kontakt:
e-mail: gwia@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86 
fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy: 

 1. Prowadzenie działań szkoleniowo-informacyjnych zachęcających rolników oraz mieszkańców wsi do aktywności gospodarczej oraz rozwijania przedsięwzięć wspieranych przez Wspólną Politykę Rolną UE.
 2. Prowadzenie doradztwa dla rolników i producentów z zakresu rozwijania przedsięwzięć gospodarczych w oparciu o produkt tradycyjny i lokalny.
 3. Prowadzenie działań szkoleniowo-informacyjnych wśród mieszkańców wsi pobudzających do aktywizacji społecznej na rzecz rozwijania inicjatyw lokalnych.
 4. Współpraca z lokalnymi grupami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wsi.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród kobiet wiejskich służącej unowocześnianiu wiejskich gospodarstw domowych w zakresie zarządzania, funkcjonalności, racjonalnego żywienia rodziny, estetyki zagrody, zdrowego stylu życia.
 6. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej i szkoleniowej wśród rolników i mieszkańców wsi w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
 7. Prowadzenie działań służących promocji inicjatyw lokalnych, agroturystyki, produktu regionalnego. 
 8. Prowadzenie działań na rzecz przetwarzania i sprzedaży produktu na poziomie gospodarstwa.
 9. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej na rzecz sieciowania produktów rolniczych.
 10. Opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
 11. Współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa.
 12. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZD.
 13. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i informacyjną. Współpracuje z kobietami wiejskimi, rolnikami oraz innymi mieszkańcami wsi. Pomaga zdobywać wiedzę i kwalifikacje, wskazuje jak podnosić jakość życia na wsi i jak dbać o wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Przyczynia się do kultywowania tradycji regionalnych, zachowania i odnowy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Promuje dziedzictwo kulinarne w tym produkt lokalny, tradycyjny i agroturystyczny. Propaguje przyjazny dla człowieka i przyrody styl życia oraz promuje wieś świętokrzyską jako atrakcyjne miejsce wypoczynku. Uczestniczy w organizacji konkursów, pokazów, wystaw i festynów służących rozwojowi aktywności społecznej. Prowadzi ścisłą współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, Lokalnymi Grupami Działania, stowarzyszeniami agroturystycznymi oraz organizacjami na rzecz rozwoju wsi. Koordynuje realizację zadań merytorycznych w podległych Powiatowych Zespołach Doradczych ŚODR oraz w Biurze Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Oddziale w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.