17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Ogrodnictwo

|  Szkolenia i pokazy  |      |  Ważne wydarzenia  |     |  Aktualne porady  |     |  Laboratorium  |

 

Kierownik działu:
mgr inż. Elżbieta Krempa
tel. kom.: 510 094 577
e-mail: elzbieta.krempa@sodr.pl


Kontakt:

e-mail: ogrodnictwo@sodr.pl
tel.: 15 833 31 00 wew. 38 
fax: 15 832 34 00


Pracownicy:

● specjaliści ds. ogrodnictwa:
    tel.: 15 833 31 00 wew. 37 

  ○ Technologia produkcji warzyw gruntowych:
     - mgr inż. Anna Chmiel
       e-mail: anna.chmiel@sodr.pl

     - inż. Małgorzata Miłek
       e-mail: malgorzata.milek@sodr.pl

  ○ Technologia produkcji owoców jagodowych, leszczyny i orzecha:
     - mgr inż. Wiesława Kaczorek
       e-mail: wieslawa.kaczorek@sodr.pl

  ○ Technologia produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych:
     - mgr inż. Mateusz Surowiec 
       e-mail: mateusz.surowiec@sodr.pl

     - mgr Adam Fura
       e-mail: adam.fura@sodr.pl
       tel.: 15 833 31 00, wew. 59

specjalistka ds. ochrony roślin
  - mgr inż. Ewa Żak 
    e-mail: ewa.zak@sodr.pl
    tel.: 15 833 31 05

● specjalistka ds. ekologii i ochrony środowiska
  - mgr inż. Anna Janus  
    e-mail: anna.janus@sodr.pl 
    tel.: 15 833 31 00, wew. 58

specjaliści ds. ekonomiki i przedsiębiorczości
  - mgr inż. Piotr Lisowski
    e-mail: piotr.lisowski@sodr.pl
    tel.: 15 833 31 00, wew. 41

specjalistki ds. analiz laboratoryjnych
  - mgr inż. Anna Łukasiewicz
    e-mail: anna.lukasiewicz@sodr.pl
    tel.: 15 833 31 05

  - mgr inż. Ewa Grzesik
    e-mail: ewa.grzesik@sodr.pl
    tel.: 15 833 31 05

laborantka
  - Urszula Maj
    e-mail: lab@sodr.pl
    tel.: 15 833 31 05

Do zakresu działania Działu Ogrodnictwo należy:

 1. Planowanie tematyki prac upowszechnieniowych i wdrożeniowych z zakresu Ogrodnictwa.
 2. Opracowywanie instrukcji i kart dokumentacyjnych do prowadzenia demonstracji i pokazów z zakresu ogrodnictwa dla doradców terenowych oraz opracowywanie wyników demonstracji.
 3. Prowadzenie fachowego doradztwa technologicznego i ekonomicznego dla gospodarstw prowadzących produkcję ogrodniczą.
 4. Organizacja targów, konferencji, wystaw, seminariów, szkoleń, pokazów dotyczących rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych, poprawy jakości i promocji produktów ogrodniczych oraz upowszechniania nowych technologii i proekologicznych metod produkcji.
 5. Śledzenie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki w zakresie produkcji ogrodniczej oraz ich propagowanie do wykorzystania w praktyce.
 6. Opracowywanie materiałów szkoleniowych w formie ulotek lub instrukcji.
 7. Współpraca z uczelniami rolniczymi, jednostkami badawczo-naukowymi, środkami masowego przekazu oraz organizacjami ogrodniczymi.
 8. Udzielanie pomocy producentom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.
 9. Upowszechnianie wiedzy na temat zasad marketingu w ogrodnictwie, w tym:
  1. zagadnień dotyczących rozpoznawania i planowania działalności ogrodniczej w celu sprostania potrzebom konsumenta,

  2. zagadnień związanych ze standardami jakościowymi produktu ogrodniczego oraz z odpowiednim przygotowaniem produktu do sprzedaży,

  3. analizy konkurencji,

  4. promocji produktu ogrodniczego,

  5. rozpoznawania kanałów dystrybucji.

 10. Prowadzenie doradztwa w zakresie przechowalnictwa, mechanizacji, budownictwa dla gospodarstw z produkcją ogrodniczą.
 11. Prowadzenie doradztwa dla grup producenckich, organizacji producenckich, związków producentów, spółek i spółdzielni kontrolowanych przez rolników w zakresie:
  1. poradnictwa prawnego,

  2. organizacyjno-ekonomicznym.

 12. Sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych i finansowych dla gospodarstw ogrodniczych.
 13. Wykonywanie analiz laboratoryjnych ogrodniczych i rolniczych.
 14. Opracowywanie na podstawie wyników analiz odpowiednich zaleceń nawozowych.
 15. Makro- i mikroskopowa identyfikacja chorób i szkodników w uprawach ogrodniczych i rolniczych.
 16. Prowadzenie fachowego doradztwa dla zainteresowanych producentów oraz organizowanie szkoleń z zakresu ochrony roślin i nawożenia.
 17. Śledzenie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki w zakresie ochrony i nawożenia oraz propagowanie ich wykorzystania w praktyce.
 18. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZD w dziale Ogrodnictwo.
 19. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.