17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Struktura organizacyjna Ośrodka

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zgodnie ustawą o jednostkach doradztwa w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego organizuje i prowadzi:

 1. Szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 2. Działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej.
 3. Działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 4. Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
 5. Analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie.
 6. Doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
 7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska.
 8. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego.
 9. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
 10. Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
 11. Analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej, funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej.


Zadania realizowane są przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka:

Stanowiska:

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego w: