17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

  O nas

  Działalność Świętokrzyskiego

  Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

  w Modliszewicach obejmuje:

• fachowe doradztwo w zakresie: 
  - nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej,
  - zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach,
  - ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska,
  - prowadzenia inwestycji w rolnictwie,
  - spraw socjalno-bytowych oraz oświatowych wsi,
  - unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących    
    budynków inwentarskich,
  - propagowania rozwoju przetwórstwa oraz bazy surowcowej dla
    przetwórni,
  - kredytowania preferencyjnego i opracowywania planów
    przedsięwzięć gospodarczych,
• wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce,
• szkolenia rolnicze,
• działalność informacyjno-wydawniczą,
• działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu
   w tym udział w tworzeniu grup producentów,
• działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich,
• zbieranie, gromadzenie oraz i przekazywanie informacji dotyczących cen artykułów rolnych
   oraz podaży, w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
• wykonywanie analiz kosztów wytwarzania produktów rolnych,
• organizowanie i udział w imprezach o charakterze promocyjnym i targowo-wystawowym.