17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Laboratorium

|  Dział Ogrodnictwo  |


Kierownik:

mgr inż. Elżbieta Krempa
tel. kom.: 510 094 577
e-mail: elzbieta.krempa@sodr.pl


Kontakt:
e-mail: lab@sodr.pl
tel.: 15 833 31 05
fax: 15 832 34 00

 

Pracownicy:

 

Do zakresu działania Laboratorium należy udzielanie bezpłatnych porad w zakresie:

▪ nawożenia:

 • sposobów prawidłowego pobierania prób glebowych do analizy,
 • doboru konkretnych nawozów, zgodnie z wynikami aktualnej zasobności gleb,
 • potrzeb wapnowania gleb i wyboru właściwego wapna nawozowego,
 • stosowania nawozów pojedynczych i możliwości ich mieszania,
 • zasad samodzielnego przygotowywania podłoży do siewu i pikowania warzyw i roślin ozdobnych,
 • identyfikacji niedoboru lub nadmiaru makro- i mikroelementów występujących na roślinach uprawnych,
 • stosowania racjonalnego nawożenia zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, Integrowaną Produkcją i Ochroną Roślin, zasadami Rolnictwa Ekologicznego.

▪ ochrony roślin:

 • identyfikacja chorób i szkodników roślin uprawnych, potwierdzone badaniem mikroskopowym,
 • określanie skutecznych metod i sposobów zwalczania organizmów szkodliwych,
 • pełna informacja na temat działania i stosowania zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin,
 • mikroskopowe badanie stopnia dojrzałości zimujących otoczni parcha jabłoni, między innymi celem wychwycenia pierwszych i ostatnich wysiewów zarodników workowych,
 • propagowanie zasad Integrowanej Ochrony Roślin i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.

▪ wykonywanie analiz glebowych:

 • gleb i podłoży ogrodniczych – na zawartość odczynu, zasolenia oraz azotu azotanowego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i wapnia,
 • gleb pod uprawy sadownicze i rolnicze – na zawartość odczynu, przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu.