17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

 
 

Kierownik działu:
mgr inż. Marian Szałda 
tel.: 507 111 241
e-mail: marian.szalda@sodr.pl


Kontakt:
e-mail:ekologia@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86
fax: 41 372 34 86

 

Do zakresu działania Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy:
 1. Upowszechnianie ekologicznych metod produkcji żywności w gospodarstwach rolnych i w zakładach rolno-spożywczych poprzez organizację szkoleń, kursów z zakresu podstaw rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa metodami ekologicznymi.
 2. Pomoc rolnikom w promocji żywności ekologicznej poprzez organizowanie i prowadzenie stoisk promujących rolnictwo ekologiczne na targach, kiermaszach i festynach.
 3. Podejmowanie działań szkoleniowo-informacyjnych na rzecz szerokiego udziału rolników w przedsięwzięciach związanych z ekologią i ochroną środowiska.
 4. Prowadzenie doradztwa technologiczno-organizacyjnego dla gospodarstw i zakładów rolno-spożywczych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.
 5. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej i szkoleniowej zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenach wiejskich w zakresie:
  1. ochrony wód i gleb,

  2. ochrony klimatu,

  3. ochrony bioróżnorodności,

  4. wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności rolniczej na OSN-ach i obszarach chronionych.
 7. Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska na terenach wiejskich.
 8. Upowszechnianie zasad i nowych przepisów prawnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenach wiejskich i wśród mieszkańców wsi i młodzieży szkolnej.
 9. Opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu podstaw rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 10. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZD.
 11. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.