17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

POLITYKA JAKOŚCI

Kierownictwo Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zobowiązuje się i zapewnia, że dostarczane usługi doradcze, szkoleniowe i upowszechnieniowe będą spełniały wymagania Klientów, a wdrożony i stale doskonalony system zarządzania jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2009, będzie gwarantował świadczenie usług w oparciu o stwierdzone potrzeby Klientów.

Dążąc do spełnienia oczekiwań Klientów oraz mając na względzie rozwój firmy Kierownictwo ŚODR Modliszewice określa następujące cele jakości:

 1. Ciągłe doskonalenie świadczonych usług.
 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników ŚODR Modliszewice.
 3. Budowa wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientem poprzez ścisłą i stałą współpracę w ramach realizowanych usług.
 4. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN- EN ISO 9001:2009.

Przedstawiona polityka ŚODR Modliszewice jest znana pracownikom. Każdy pracownik odpowiada za jakość na własnym stanowisku pracy i ma świadomość jej wpływu na zadowolenie Klientów i efektywność prowadzonych działań.