17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

II Forum Wiedzy i Innowacji

II Forum Wiedzy i InnowacjiW dniach 29-30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej w hotelu Sangate Hotel Airport odbyło się II Forum Wiedzy i Innowacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Forum miało na celu dostarczenie informacji na temat działania "Współpraca" w ramach PROW na lata 2014-2020, zakładania grup operacyjnych oraz realizacji przez nie projektów, przedstawienie wdrożonych już innowacji w produkcji rolniczej, a także przekazanie doradcom wiedzy, która będzie wykorzystana w pracy doradczej z rolnikami.


Spotkanie to posłużyło do nawiązania ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Podczas paneli tematycznych stworzono płaszczyznę do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej, przetwórstwie oraz innowacyjnych rozwiązaniach w tym zakresie. Omówiono m.in. programy informatyczne w zarządzaniu gospodarstwem, tematy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nowych technik i technologii w uprawie gleby, agrotoniki oraz racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Podczas sesji posterowej ośrodki doradztwa mogły zaprezentować najciekawsze operacje zrealizowane w ramach SIR.

Organizatorem tego wydarzenia, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Gościem honorowym konferencji panelowej był podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.


Halina Szymańska

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Galeria: