17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) w stadach bydła

Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) w stadach bydła1 stycznia 2018 roku rusza dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła. Program powstał na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej chorób IBR/IPV i/lub BVD/MD w stadach bydła objętych programem.


Po spełnieniu przez stada bydła warunków do uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD/MD i pozytywnej kontroli przez Powiatowego Lekarza Weterynarii status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. Program składa się z dwóch części, które można realizować łącznie lub oddzielnie:
• część I – Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);
• część II – Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Koszty uczestnictwa obejmujące pobieranie próbek i badania laboratoryjne oraz nadzór Inspekcji Weterynaryjnej będzie ponosił hodowca. W programie mogą uczestniczyć stada zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Hodowca bydła dokonuje zgłoszenia uczestnictwa w programie do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Magda Guldzińska