17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)




| Czym jest SIR? |     | Zostań partnerem SIR |       | Aktualności SIR województwa świętokrzyskiego |       | Do pobrania |

 












Koncepcja wsparcia innowacji w Unii Europejskiej zrodziła się z konieczności znalezienia dla całej wspólnoty ścieżki szybkiego rozwoju. W obliczu wzrostu globalnego zapotrzebowania na żywność wynikającego z ciągle rosnącej liczby ludności, pojawia się presja zwiększania wielkości produkcji. Wzrost produkcji, w sytuacji kurczących się zasobów naturalnych (wody) i ograniczonych czynników produkcji (ziemi), może odbywać się jedynie poprzez wzrost efektywności. Stąd dużą rolę w jego osiągnięciu w rolnictwie odegrać mają szeroko rozumiane innowacje, które zarówno na poziomie europejskim, jaki i krajowym będą silnie wspierane.

Zachęcamy do zostania partnerem SIR poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego. SIR ma charakter otwarty, więc partnerem zostać może każdy, kto zaangażowany jest w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy, instytucje, stowarzyszenia, uczelnie, itp.). Zapisanie się do bazy do niczego nie obliguje, a naszym brokerom ułatwi ewentualny kontakt. Przypominamy jednocześnie, że tylko zarejestrowani partnerzy SIR składać mogą propozycje operacji do dwuletnich planów operacyjnych. 

Podstawowe informacje o projekcie:
Tytuł operacji „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Operacja ma na celu zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, której głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Kontakt:

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86 
Koordynator ds. SIR – Magdalena Olszewska
e-mail: magdalena.olszewska@sodr.pl
Broker innowacji – Michał Kowalczyk
e-mail: michal.kowalczyk@sodr.pl

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu "Centrum Ogrodnicze"
tel.: (15) 833 31 00, fax: (15) 832 34 00
Koordynator ds. SIR – Izabela Niedobit
e-mail: izabela.niedobit@sodr.pl
Broker innowacji – Alina Lisowska
e-mail: alina.lisowska@sodr.pl

 

Ulotka informacyjna pt. "Poznaj SIR"

 

 


 

Dowiedz się więcej na temat
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich 

z naszej ulotki informacyjnej pt. "Poznaj SIR"
(wersja PDF)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwa tematyczne Epi-Agri

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. W czym możemy pomóc? Innowacyjne rozwiązania dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej. Optymalizacja plonów Redukcja antybiotyków w hodowli świń
Punkt Kontaktowy EIP-AGRI.
W czym możemy pomóc?
Innowacyjne rozwiązania 
dla 
rolników prowadzących produkcję ekologiczną
w Unii Europejskiej. 
Optymalizacja plonów
 
Redukcja antybiotyków
w hodowli świń
     
 Redukcja emisji pochodzących z produkcji zwierząt Innowacyjne rozwiązania dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej. Optymalizacja plonów  
 Redukcja emisji pochodzących
z produkcji zwierząt
Sieć EPI-AGRI 2015